Meebouwen aan de samenleving

Het Streekfonds bouwt mee aan een solidaire samenleving en doet dit op een heel plaatselijk niveau, door ieder jaar weer tientallen kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen uit alle Limburgse steden en gemeenten te steunen. Het werft hiervoor actief fondsen en biedt de mogelijkheid aan streekgenoten om op een efficiënte en professionele wijze mee te investeren in projecten die ze nauw aan het hart liggen.

 

Doelgroep

Al meer dan tien jaar zet het Streekfonds Een Hart voor Limburg zich in om de kwaliteit van leven in de regio te verbeteren. Kwetsbare jonge mensen meer kansen geven, daarvoor werken wij. Kinderen die opgroeien met een beperking, of kinderen in een zwakkere maatschappelijke positie, krijgen van Een Hart voor Limburg broodnodige steun.

 

-> Bezoek onze website voor meer info